Congqing/China  /  12.4.2012  -  15.4.2012

China Chongqing Hi-Tech Fair 2012